baner
Język: polski    Waluta:
   
Twój koszyk (0): 0.00 PLN
 
 
 

 
PRODUCENCI
 
 
 
 
LOGOWANIE
E-mail
Hasło
nie pamiętam hasła
 
 
 
 
NEWSLETTER
 
 

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.wszystkodlarolnictwa.pl

 
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.wszystkodlarolnictwa.pl, prowadzony jest przez INPIRE Krzysztof Łyskawa, Jarotki 22, 62-402 Ostrowite na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego przez Wójta Gminy Ostrowite, NIP 667-135-95-18, REGON 3028003622 z oddziałem prowadzonym pod adresem: 
62-081 Przeźmierowo k. Poznania, ul. Dolina 40.

2. Firma prowadzi sprzedaż towarów jednocześnie za pośrednictwem sieci internetowej oraz sprzedaż detaliczną, dlatego niektóre towary mogą być chwilowo niedostępne w magazynie mimo dostępności w sklepie internetowym.

3. Firma zastrzega sobie, iż niektóre zdjęcia zamieszczone w ofercie sklepu mogą nie odpowiadać rzeczywistemu wyglądowi towarów.


§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży 

1. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio za pośrednictwem strony www.wszystkodlarolnictwa.pl 
lub poprzez e-mail biuro@wszystkodlarolnictwa.pl

2. Zamówienia przez stronę www.wszystkodlarolnictwa.pl mogą składać Klienci, 
którzy założyli indywidualne konto i się na nim zalogowali.

3. Umowa nakłada na Klienta obowiązek zapłaty za zamówiony towar. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjęcie zamówienia nr ...”

4. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem e-mail należy podać dokładną nazwę towaru, którego zamówienie dotyczy, kod produktu oraz dane niezbędne do wysyłki towaru: Imię i nazwisko, adres dostawy i formę płatności (przelew, pobranie).

5.  Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.


§ 3. Odbiór, dostawa, płatność


1. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:
- przesyłka kurierska (do 30 kg) - 20,00 zł
- przesyłka kurierska (do 30 kg) pobraniowa - 26,00 zł
- odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym)
 
2. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy. 
Czas kompletowania zmówienia wynosi do 5 dni roboczych. 

Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
   - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem: od momentu zawarcia umowy 
zgodnie z § 2 i 3 do chwili skompletowania i wysłania zamówionych  

- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem: od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.
          Przesyłki kurierskie dostarczane są w ciągu zadeklarowanych 1-2 dni roboczych.     
 
3. Przesyłki kurierskie dostarczane są pod wskazany adres. W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawi awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez kuriera termin odbiorcy nie odpowiada. W przypadku braku odbioru przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy co może wiązać się z koniecznością pokrycia bezpośrednich kosztów wysyłki.


4. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.

5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie udokumentować stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Kleinta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

6. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego braku towarów w magazynie Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie  tego czasu, może całkowicie zrezygnować z zamówienia, bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, w takiej sytuacji Sprzedający zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.


7. Odbiór osobisty zamówionych towarów w siedzibie Sprzedającego możliwy jest tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru. Uzgodnienia terminu odbioru można dokonać telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.

8. Ceny wszystkich towarów widocznych na stronie sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

9. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które wskazywane są w trakcie składania zamówienia. W przypadku przesyłek wielkogabarytowych lub niestandardowych koszt przesyłki jest ustalany indywidualnie, o czym klient jest informowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia, zachowując prawo do rezygnacji z zamówienia.

10. Płatności dokonuje się w następującej formie:

            - płatność przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem)
            - płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego


§ 4 Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, może złożyć  reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji:

rękojmia: odpowiedzialność sprzedającego wobec Klienta za wady fizyczne oraz prawne towaru, który sprzedaje
gwarancja:  dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może wnieść o obniżenie ceny lub odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy produkt:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający zapewnił kupującego
- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;

4. Po uprzednim poinformowaniu Sprzedającego i złożeniu reklamacji Klient powinien niezwłocznie 
odesłać wadliwy towar na adres:
INSPIRE Krzysztof Łyskawa
62-081 Przeźmierowo, ul. Dolina 40

5. Klient może żądać usunięcia wady rzeczy lub wymiany na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.


6. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sprzedający zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę VAT lub paragon oraz dokładny opis przyczyny reklamacji. Sprzedający rozpatrzy złożoną reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną. W przypadku uznanej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeżeli będzie to już niemożliwe, np. z powodu wyczerpania zapasów, Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.


7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez niego sposób.

8. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.

9. W przypadku towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o „Prawach konsumenta” Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz ponoszenia kosztów. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

2. Konsument może odstąpić od umowy składając sprzedającemu stosowne „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail lub w formie pisemnej wysłanej na adres sprzedającego (w tym przypadku decydująca jest data stempla pocztowego).

3. Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą i dokonuje zakupu związanego z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, prawo do odstąpienia od umowy zależeć będzie od dobrej woli Sprzedającego.

4. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedający niezwłocznie dostarcza Klientowi potwierdzenie jego otrzymania złożone drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail lub w formie pisemnej na adres Konsumenta.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie może być złożone telefonicznie.

6. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego zamówienie, umowa przestaje wiązać.

7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie on zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Bezpośrednie koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Klient. 


8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Odstąpienie od umowy i odesłanie zakupionego towaru jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar Klient zobowiązany jest odesłać wraz z otrzymaną z nim fakturą lub paragonem w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.

10. Oświadczenie o rezygnacji z zakupionego towaru (jeżeli składanie jest formą tradycyjną za pomocą poczty lub firmy kurierskiej) oraz zwrot towaru powinien być przesłany na następujący adres:
INSPIRE Krzysztof Łyskawa
62-081 Przeźmierowo, ul. Dolina 40

11. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

12. W sytuacji, gdy sprzedający nie poinformuje o możliwości zwrotu towaru, czas na zwrot towaru wydłuża się do 12 miesięcy. Jeżeli Klient zostanie poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, 
termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach.


& 6 Ochrona danych osobowych

W ślad za ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) przedstawiamy klauzulę informacyjną.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INPIRE Krzysztof Łyskawa, Jarotki 22, 62-402 Ostrowite na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego przez Wójta Gminy Ostrowite, NIP 667-135-95-18, REGON 3028003622 z oddziałem prowadzonym pod adresem: 62-081 Przeźmierowo k. Poznania, ul. Dolina 40.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, realizacji płatności, transportu i usługi pakowania. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.

5. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez 
INSPIRE Krzysztof Łyskawa podlegają najwyższej możliwej ochronie.


§ 7 Informacje uzupełniające

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. 
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 Adresat: InSpire Krzysztof Łyskawa, Dolina 40, 62-081 Przeźmierowo, 
e-mail:  biuro@wszystkodlarolnictwa.pl, 

tel. 732 565 888


Imię i nazwisko:........................................................................................................................................................

Data otrzymania towaru: …………………………………..............................................................................……….. 

Adres: …………………………………………...............................................................................…………………… 

…………………………………..................................................................................................………………………

Nazwa towaru..........................................................................................................................................................

Ilość..........................................................................................................................................................................

Wartość....................................................................................................................................................................

Przyczyna zwrotu**..................................................................................................................................................
* * podanie przyczyny zwrotu nie jest obowiązkoweProszę o zwrot wartości zwracanego towaru na konto bankowe:

Nazwa banku:.........................................................................................………………………………………………. 

Numer rachunku:......................................................................................................................................................

Uwagi: ……………………………………………………………………...........................................…………………… 

............................................………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 


                                                                                                         …………………………………………..............                                                                                                                    Data i czytelny podpis zwracającego
 


 
 
AKTUALNOŚCI
 
©    Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
                    Aby zapewnić Państwu najlepsza formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności